Styret i Scottish Norwegian Connection

 

Funksjon Navn Telefon nummer
 Styrets Leder Aslak Wahl
 Nestleder George Michael Bratli
 Sekretær Bjørn Hoelseth
 Styremedlem Odbjørn Johansen
 Styremedlem Kjell Georg Johansen
 Styremedlem Turid Bjørvik
 
Scottish Norwegian Connection, c/o Alsak Wahl, Ranviksvingen 30, 3212 SANDEFJORD, Organisasjonsnummer: 919 211 962